24/5 wielojęzykowa obsługa klienta.

Jesteśmy zobowiązani, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta.

TTCM Wiodący Broker (Prime Brokerage)

Traders Trust oferuje doskonałą obsługę brokerów walutowych, funduszy i instytucji inwestycyjnych. Nasze rozwiązania obejmują:

  • Pełne wsparcie i wskazówki w trakcie i po realizacji

  • Rozwiązania dopasowane do depozytów na rachunkach

  • Bezpośredni dostęp do wiodących instytucji bankowychObrót na marży produktów wiąże się z wysokim ryzykiem